Novinky

PRETEKOVÝ PLÁN A NAHLÁŠKY ZO NA SEZÓNU 2018

16.03.2018 09:38
  pretekový plán: PP OZ Bardejov 2018.xls (75264)   nahláška ZO chovateľ: Nahlaška ZO, chovateľ, 2018.xls (30720)          

Z á p i s n i c a zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici

28.01.2018 15:58
Z á p i s n i c a  zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici         P r í t o m n í :   Za výbor OZ: Tibor Gornaľ, Peter Dulák, Peter Evín, Jozef Bednár ml., (viď. priložená...
TOPlist