Novinky

Z á p i s n i c a zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici

28.01.2018 15:58
Z á p i s n i c a  zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici         P r í t o m n í :   Za výbor OZ: Tibor Gornaľ, Peter Dulák, Peter Evín, Jozef Bednár ml., (viď. priložená...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6
TOPlist