Doplnenie boxov do vozíka

13.05.2014 11:55

Žiadame jednotlivé ZO, aby prázdne boxy, ktoré ostanú v NS po nakošovaní holubov na pretek Kepno-Opatow 1, naložili do prázdnych miest v prepravnom vozíku.