Inventúra boxov

06.07.2013 04:37

Žiadam vedúcich všetkých nasadzovacích stredísk, aby v nedeľu 7.7.2013 do 21.00 hod, nahlásili na e-mail: pigeons@zoznam.sk počty boxov, ktoré sa v ich NS nachádzajú.