Korektúry v časovom harmonograme zvozu

02.05.2013 14:31

V časovom harmonograme zvozu na preteky Mielec 2, Chmielnik 1 a Chmielnik 2 došlo k malým korektúram.

Všetky zmeny nájdete v sekcii "Dokumenty OZ" pod klapkou "Plán zvozu 2013"