Nahlásenie holubov na regionálnu výstavu

15.11.2013 14:18

Žiadame jednotlivé ZO, aby na tlačive, ktoré nájdete na dole umiestnenom linku, nahlásili záujem svojich chovateľov o vystavovanie holubov na  výstave regiónu Šariš, ktorá sa bude konať 14.-15.12.2013 v Lemešanoch. Tlačivo je potrebné vyplniť vo všetkých rubrikách podľa kategórie, do ktorej má byť holub zaradený. Nahlášky v elektronickej forme je potrebné zaslať na e-mailovú adresu výcvikára OZ: pigeons@zoznam.sk v termíne do 26.11.2013 do 18.00 hod.

OZ Bardejov si vyhradzuje právo nezaradiť holuby nahlásené po tomto termíne do kolekcie OZ Bardejov, podobne ako aj holuby s horšími koeficientami, resp. výkonmi, ktoré prekročia limit vystavovaných holubov pre OZ. 

zoznam nahlásenýchholubov.doc (73728)