Nahláška na preteky Busko-Zdrój

01.03.2013 10:21

V priloženej tabuľke je potrebné do 12.3.2013 nahlásiť záväzný záujem o účasť na pretekoch Busko-Zdrój. Potrebné je nahlásiť záujem jednotlivých chovateľov v ZO na prvý pretek konaný 16.5.2013. Nahlášky na ostatné preteky sa budú robiť v nedeľu pred konaním ďalšieho preteku. Nahlášky je potrebné zaslať výcvikárovi OZ Richardovi Baškovi na adresu pigeons@zoznam.sk

Preteky Busko-Zdrój budú konané vo štvrtok, v termínoch podľa tabuľky. Sú navrhované ako spoločné preteky regiónu Šariš. Budú na dobrovoľnej báze, nie sú zaradené ani do súťaží Majstrovstva Slovenska 2013, ano do Majstrovstva OZ Bardejov 2013. Výsledky (regionálne, oblastné, resp. VS) z týchto pretekov bude možné použiť na výstavnú činnosť pri splnení podmienok FCI v kategóriách A, D, G, príp. výkon za rok, za 2 roky.

Predpokladá sa, že v OZ Bardejov budú max. 2 nasadzovacie strediská. Košovanie bude v stredu vo večerných hodinách, vyhodnocovanie vo štvrtok podľa dohody nasadzovacích stredísk.

 

nahláška Busko-Zdrój 2013.xls (51,5 kB)