Neubrandenburg 3 - pokyny

17.07.2013 07:47

Pokyny k preteku Neubrandenburg 3

Nasadzovanie holubov na Neubrandenburg 3 sa uskutoční vo štvrtok 18.7.2013.

Nasadzovacie stredisko Počet boxov Odchod auta z NS

Stropkov mesto

SP + SPM + SK

8

18.6.2013

18.00 hod.

Demjata

BJ + DE + GI + VŠ

10

 

18.7.2013

21.45 hod.

Prepravné boxy musia byť zaplombované!

Hlásenie holubov:

Dolety prvých holubov z preteku Neubrandenburg 3 telefonicky nahlásia výcvikari jednotlivých ZO výcvikárovi OZ do 15 minút po dolete na tel. č. 0907308244. Najvhodnejšie je hlásiť dolety vo forme SMS (meno chovateľa, číslo holuba, čas doletu).