Plán zvozu holubov

26.04.2013 15:23

V sekcii "Dokumenty OZ" nájdete vložený Plán zvozu holubov, ktorý obsahuje časy odchodu auta z NS a počty boxov pridelené jednotlivým NS. Tento plán zvozu bude priebežne doplňovaný.