Platby za pretek Krakow 1

13.06.2013 20:18

Cena za 1 holuba na pretek Krakow 1 je 0,17 eura. Každá ZO vyberie pri nasadzovaní peniaze za holuby, urobí sumár za celú ZO a odovzdá ho spolu s peniazmi v obálke sprievodcovi pri zbere holubov.