Pozvánka na zasadnutie výboru OZ

17.02.2014 13:44

Na doleuvedenom linku je pozvánka na zasadnutie výboru OZ CHPH Bardejov rozšíreného o predsedov ZO

pozvánka na zasadnutie výboru OZ 24.2.2014.doc (25088)