OBEŽNÍK, PRETEKOVÝ PLÁN A NAHLÁŠKY ZO NA SEZÓNU 2018

16.03.2018 09:38

 

pretekový plán: PP OZ Bardejov 2018(1).xls (75264)

 

nahláška ZO chovateľ: Nahlaška ZO, chovateľ, 2018(1).xls (30208)

 

obežník č. 1-2018: Obežník č.1.doc (30720)