Rozdeľovníky boxov Mielec 1 a Mielec 2

29.04.2013 08:51

Vložené sú rozdeľovníky boxov na úvodné dva preteky. Rozmiestnenie boxov podľa jednotlivých NS bude obmieňané na každý pretek a nasledujúce rozdeľovníky budú priebežne umiestňované do sekcie "Dokumenty OZ" pod klapku "Plán zvozu 2013"

rozdeľovník boxov Mielec 1.xlsx (10,9 kB)
rozdeľovník boxov Mielec 2.xlsx (10,9 kB)