Upozornenie na zabezpečenie boxov proti úniku holubov

28.06.2013 12:45

V sekcii Dokumenty OZ, pod klapkou Zápisnice Výboru OZ je vložená zápisnica zo zasadnutia Výboru OZ CHPH Bardejov, konaného 24.6.2013 v Breznici. V tejto súvislosti upozorňujeme najmä na povinnosť NS zabezpečiť prepravné boxy proti úniku nakošovaných holubov.