Upozornenie

07.05.2013 08:33

Výbor OZ CHPH Bardejov upozorňuje všetky nasadzovacie strediská, aby prepravné boxy pred nasadzovaním holubov dôkladne uzatvorili (uzatvárací háčik má smerovať nadol) a skontrolovali uzáver, aby sa nemohol samovoľne otvoriť.