Vzory nahlášky 2013

25.03.2013 14:16

Podľa uznesenia Výboru OZ je potrebné do 5.4.2013 zaslať výcvikárovi OZ nahlášky na preteky za jednotlivé ZO. Vhodné je využiť tabuľku podľa nižšieuvedeného vzoru. Vložená je tiež tabuľka pre potreby jednotlivých chovateľov.   


nahláška 2013 pre ZO.xls (28,5 kB)
nahláška 2013 pre chovateľa.xls (29 kB)