Zápisnica výboru OZ z 21.9.2018

07.10.2018 15:32

21.09.18.zasad.výb.OZ BJ vo Svidníku.doc (47104)