Zápisnica z Konferencie OZ CHPH Bardejov, konanej dňa 10.02.2019 v Bardejovskej Novej Vsi.

26.02.2019 08:52

Zápisnica z konferencie OZ BJ 10.02.2019 BNV.odt (14853)