Zápisnica zo zasadnutia Výboru OZ

04.03.2013 12:19

Vložená zápisnica zo zasadnutia Výboru OZ CHPH Bardejov rozšíreného o predsedov ZO, konaného 26.2.2013 vo Svidníku.

zápisnica Výboru OZ 26.2.2013 vo Svidníku.doc (62 kB)