Zaslanie výstavných kariet - RV Lemešany

27.11.2013 09:43

Žiadame všetkých chovateľov, ktorí nahlásili holuby na výstavu regiónu Šariš, aby v termíne do 29.11.2013 do 10.00 hod. zaslali v elektronickej podobe vyplnené výstavné karty na adresu výcvikára OZ: pigeons@zoznam.sk

Do kolekcie OZ Bardejov sú zaradené všetky holuby, ktoré boli nahlásené v stanovenom termíne.

Výstavné karty je potrebné vyplniť vo všetkých požadovaných rubrikách, pričom je potrebné dodržať výstavné podmienky podľa už skôr zverejnenej smernice výstavy!!!