Zmena preteku Sadki 1

29.05.2013 15:17

Po dohode s ostatnými OZ regiónu Šariš sa pretek Sadki 1 mení na pretek Kepno-Opatów. Predbežne sa počíta s tým, že sa uskutoční v nedeľu 2.6.2013, avšak môže sa to zmeniť podľa aktuálneho vývoja počasia. Nahlášky holubov budú brané ako z preteku Kepno-Opatów 2, ktorý sa mal uskutočniť 26.5.2013.  

Pretek Krakow 1 sa neuskutoční dňa 2.6.2013.

Náhradný pretek Sadki by sa mal podľa predbežnej dohody uskutočniť 14.7.2013 namiesto preteku Kepno-Opatów 5.