Zmena termínu nácviku Jaslo

08.08.2013 06:56

Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt sa nácvik mladých holubov Jaslo prekladá na 18.8.2013. Košovanie bude 17.8.2013 vo večerných hodinách, časy budú upresnené podľa zaslaných nahlášok jednotlivých ZO. Záväzné nahlášky je potrebné zaslať do 14.8.2013 do 20.00 hod. na Petra Duláka (pdulak5@gmail.com alebo 0902448775).