Novinky

Z á p i s n i c a zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici

28.01.2018 15:58
Z á p i s n i c a  zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov,rozšírená o predsedov ZO, konaného dňa 17.1.2018 v Breznici         P r í t o m n í :   Za výbor OZ: Tibor Gornaľ, Peter Dulák, Peter Evín, Jozef Bednár ml., (viď. priložená...

VÝPIS Z UZNESENIA zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov, konaného 01.08.2016 v Breznici

12.08.2016 13:40
  VÝPIS Z UZNESENIA zo zasadania výboru OZ CHPH Bardejov, konaného 01.08.2016 v Breznici   Výbor OZ CHPH Bardejov:   .II.   S c h v a ľ u j e :   3. Pre preteky holubov ročníka 2016 cenu 30.- €/objednaný box na prvé štyri preteky (príklad...